Olav Torvunds podcasts

Dette er en oversikt over mine podcasts. For nærmere informasjon, gå til de nettadresser som er angitt.

This is an overview over Olav Torvund's podcasts, which mainly are in Norwegian.

Jus

Innledning til rettsstudiet

hit for en oversikt. For å abnonnere, klikk på http://podcast.torvund.net/innforing.xml, eller kopier http://podcast.torvund.net/innforing.xml inn i RSS-leseren hvis dette ikke fungerer.

Innledning til kjøpsretten

hit for en oversikt. For å abonnere, klikk på http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml inn i din RSS-leser om det ikke fungerer.

Pengekravsrett

hit for mer informasjon.

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Opphavsrett

hit for mer informasjon. For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser.